مرکز تخصصی ایران ایمپلنت

مرکز تخصصی ایران ایمپلنت

توضیحات ایمپلنت دیجیتال

انجام کار توسط متخصص فک و صورت

نمونه کارها

قیمت ایمپلنت دیجیتال

برندقیمت
پایه ایمپلنت کره ای10,900,000 تومان
پایه ایمپلنت سوئیسی13,900,000 تومان
پایه ایمپلنت آمریکایی16,900,000 تومان
شرایط اقساط : ۳۰ الی ۵۰ درصد نقد، الباقی طی 2 الی 6 ماه